top of page
shutterstock_330078677.jpg

น้ำมันไฮโดรลิคทนไฟ

น้ำมันไฮโดรลิคเป็นองค์ประกอบหลักของเครื่องหล่อ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจะสะท้อนกลับไปที่ผลผลิต

Hydrolic fluids: Services
shutterstock_493037452.jpg
shutterstock_1268311939.jpg

น้ำมันไฮโดนลิคทนไฟ

เนื่องจากองค์ประกอบของ น้ำมันไฮดรอลิกทนไฟเป็นสินค้าที่ไม่มีน้ำเจือปน เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันนี้จะส่งผลให้อายุการใช้งานของเครื่องจักรยาวนานขึ้นและใช้ค่าไฟฟ้าน้อยลง

น้ำยาเสปรย์แม่พิมพ์

ด้วยความเข้าใจในกระบวนการผลิตเรายินดีที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่สั่งตัดสำหรับแต่ละงานที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

Hydrolic fluids: Our Products
bottom of page